top of page

Disclaimer Danie van Kay

Eetstoornis herstel coaching van Danie van Kay richt zich op de emotionele ondersteuning en empowerment van de cliënt. Dit door middel van tools en technieken om de cliënt te ondersteunen in de wens om te herstellen van de eetstoornis. Danie van Kay (voluit en hierna te noemen: Danielle van Kalmthout) spreekt niet als medisch professional. Alle informatie en/of adviezen van Danielle van Kalmthout kunnen dan ook in geen geval als medisch advies worden beschouwd.

Negeer nooit professioneel medisch advies bij het zoeken naar een passende behandeling. Stel het zoeken van medisch advies nooit uit. Alle informatie en/of adviezen van Danielle van Kalmthout zijn niet bedoeld om een ​​ziekte te diagnosticeren, behandelen, genezen of voorkomen.


Ik, de cliënt, erken en ga ermee akkoord dat ik ben beoordeeld door een gekwalificeerde medische professional die toestemming heeft gegeven om met Danielle van Kalmthout (“Danie van Kay”) te werken. Ik begrijp dat de informatie en/of het advies van Danielle van Kalmthout alleen voor informatieve doeleinden is. Het kan niet worden gezien als een vervanging voor professioneel medisch advies, diagnose of behandeling door een medische professional. Hieronder valt alle informatie en/of adviezen die Danielle van Kalmthout geeft op welk medium dan ook (website, WhatsApp, social media, etc.).


Ik, de cliënt, verklaar dat ik de volledige verantwoordelijkheid neem voor mijn handelen en de gevolgen daarvan tijdens mijn coaching. Mijn coach Danielle van Kalmthout kan niet wettelijk aansprakelijk worden gesteld voor eventuele medische complicaties die zich voor, tijdens of na de coaching voordoen. 


Ik, de cliënt, begrijp dat er zich omstandigheden kunnen voordoen die niet te voorzien zijn en die de resultaten kunnen beïnvloeden of verminderen. Er kan geen garantie worden gegeven en ik aanvaard de volledige verantwoordelijkheid voor de resultaten van de coaching.


Ik, de cliënt, begrijp de bovengenoemde informatie en ga akkoord met bovengenoemde. Ik erken dat ik vrijwillig deelneem. Eventuele vorderingen of rechtszaken tegen Danielle van Kalmthout ga ik, de cliënt, niet aan.

bottom of page